Výchovný poradce

Výchovné poradkyně pro středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní – Čs. armády

Mgr. Lenka Jelínková
Konzultační hodiny: pondělí 8.45 – 9.30 hodin
Kabinet č.39 ve 2. poschodí
E-mail: lenka.jelinkova(at)prumkadc.cz

Mgr. Kateřina Fridrichová
Konzultační hodiny: středa 8.00 – 9.00
Kabinet č.39 ve 2. poschodí
E-mail: katerina.fridrichova(at)prumkadc.cz

 ____________________________________________________________________

 

 Výchovná poradkyně pro středisko SPŠ Děčín Letná - obory STROJÍRENSTVÍ  a ELEKTROTECHNIKA

Mgr. Alexandra SKLENÁŘOVÁ
Konzultační hodiny ve šk. roce 2020/21:

STŘEDA - 8.50 - 9.35

ČTVRTEK- 9.55 - 10.40 

(v jiném termínu (popř. v odpoledních hodinách) vždy po předchozí domluvě)

Kabinet v 1. poschodí hlavní budovy

E-mail: alexandra.sklenarova(at)prumkadc.cz

Každý se v životě může setkat s problémem, na který sám nestačí. Jedním z lidí, kteří mohou pomoci, je výchovný poradce. Výchovný poradce je služba pro žáky školy i jejich rodiče. Všechny informace jsou důvěrné (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).

S jakými okruhy problémů pomáhám?

 • studijní problémy
 • zdravotní omezení (tělesné a smyslové postižení), specifické poruchy učení a chování (dyslexie, dysgrafie... , ADHD atd.) a následné zařazení mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky
 • řešení problémů osobních a sociálních
 • přestup na jiný obor (resp. školu)
 • otázky volby studia na VŠ a VOŠ, příp. volbu povolání
 • zprostředkování kontaktu s odbornými poradenským pracovišti (PPP, SPC, OSPOD..)
 • na poradenská pracoviště se můžete obrátit i přímo, zde najdete užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Děčín

Speciálně pedagogické centrum

 • Adresa: SPC při Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín, 17. listopadu 673/8, Děčín 1, 405 01
 • Tel.:  412 516 278, 607 936 913
 • E-mail: spc@specdcbynov.cz

Středisko výchovné péče

Krizová poradna - poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy (služby jsou bezplatné a důvěrné) -domácí násilí, úmrtí nebo těžký úraz rodinného příslušníka, sebevražedné pocity, pomoc obětem trestných činů, problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, záškoláctví ...

K-centrum Děčín (poradna pro drogově závislé a rodiče)

Je určeno těm, kteří hledají pomoc v aktuální krizi. klienti mohou přijít do zařízení bez doprovodu a bez doporučení. Veškeré služby jsou poskytovány zdarm. O klientech se neposkytují informace dalším osobám.

 • Adresa: Teplická 31/56,  Děčín IV
 • Telefon: 603 828 225 (PO - PÁ: 9.00 - 17.00)
 • Mail: kcentrum@cssdecin.cz

 

Linka bezpečí 800 155 55

 • Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové intervence pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. 

Internetová linka bezpečí:     ilb@linkabezpeci.cz

 • Děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky bezpečí odpovídají na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

Linka vzkaz domů 
bezplatná linka z pevné sítě 800 111 113 ,    z mobilu 724 727 777
(tarif dle operátora) -  v provozu každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

 • Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Úkolem je předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dětí na útěku, které se sice nechtějí vrátit zpět, ale přesto by rády nechaly svým blízkým zprávu, že jsou naživu a zdrávy. Dětem, které by se domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z obavy z jejich reakce, jsou pracovníci na Lince připraveni pomoci nalézt cestu zpátky. Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce, pomůže mu Linka zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by našlo prozatímně střechu nad hlavou.
 • Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například, že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.

Rodičovská linka        283 852 222

 • Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí. Často se na Lince setkáváme také s ohlašováním podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí z okolí volajících, kteří mají strach obrátit se na policii.
 • Poradenství poskytuje dětský psycholog a psychoterapeut : pondělí, středa a pátek: 13.00 - 16.00,  úterý a čtvrtek: 16,00 -  19,00 hod. 

 

Linka ZTRACENÉ DÍTĚ - 116000

 • Ke stávající krizové Lince Ztracené dítě pro děti a dospělé (zdarma a nonnstop) je nově poskytováno i online chatové poradenství (denne, 15.00 - 18.00 hodin). Chat je n dispozici na www.linkaztracenedite.cz
 • Linka se zabývá problematikou pohřešovaných, ztracených a jinak ohrožených dětí (útěky, únosy, náslilí, šikana, konflikty), včetně prevence.
 • Je registrovaným poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci a držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

 

 

 

 

Výchovný poradce

Výchovné poradkyně pro středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní – Čs. armády

Mgr. Lenka Jelínková
Konzultační hodiny: pondělí 8.45 – 9.30 hodin
Kabinet č.39 ve 2. poschodí
E-mail: lenka.jelinkova(at)prumkadc.cz

Mgr. Kateřina Fridrichová
Konzultační hodiny: středa 8.00 – 9.00
Kabinet č.39 ve 2. poschodí
E-mail: katerina.fridrichova(at)prumkadc.cz

 ____________________________________________________________________