Svářečský kurz

S V Á Ř E Č S K Ý K U R Z
školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín vám nabízí možnost získat během studia svářečský průkaz.

Ve spolupráci se svářečskou školou TESTWELDING – Ing. Jiří Dvořák, mají žáci možnost absolvovat kurz pro svařovací metodu:

ZK 135 1.1 – Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG).

Výuka bude převážně probíhat v prostorách svářečské školy TESTWELDING, Křešice – Děčín 31, Klicperova ul. 79, pod vedením majitele svářečské školy Ing. Jiřího Dvořáka (IWT – mezinárodní svářečský technolog) a Jana Kutzlera (evropský svářečský praktik).

Zájemci se mohou hlásit ze tříd 2., 3. a 4. ročníku VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín.

Cena svářečského kurzu je 6 500,- Kč /včetně DPH/.

Sdružení přátel VOŠ a SPŠ Děčín poskytuje žákům motivační příspěvek podle výsledků studia, kdy rozhodující je studijní průměr na výročním vysvědčení školního roku 2018/19:
- studijní průměr 1,00 až 1,5….…. 2 000,- Kč
- studijní průměr 1,6 až 2,00…….. 1 000,- Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výuku, závěrečné zkoušky, vystavení osvědčení svářeče a svářečského průkazu.

Vaše případné dotazy zodpoví:

Ing. Jiří Dvořák
majitel svářečské školy TESTWELDING
e-mail: dvjiri@volny.cz
mobil: 602 372 744

Václav Zeman
učitel VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín
e-mail: vaclav.zeman@prumkadc.cz
mobil: 732 280 919

Podmínky pro účast ve svářečském kurzu a pro získání svářečského průkazu ZK 135 1.1
Žák – uchazeč:
1. Musí být žákem výše zmíněné školy.
2. Nesmí mít vážnější kázeňské přestupky.
3. V době konání kurzu navštěvuje 2., 3. nebo 4. ročník.
4. V době podepsání závazné přihlášky musí mít platnou lékařskou prohlídku.
5. Při nástupu do kurzu musí mít s sebou ochranný oděv /pracovní kalhoty, blůza, čepice, a kožená kotníková obuv. Další ochranné pomůcky mu budou zapůjčeny svářečskou školou při nástupu do kurzu.
6. Bere na vědomí, že samostatné svářečské práce smí provádět až po dosažení 18-ti let. Pokud v době závěrečných zkoušek nebude plnoletý, svářečský průkaz bude předán jeho zákonným zástupcům.
7. Kurzovné zaplatí při nástupu do svářečské školy.