Programování na CNC strojích

Projekt: „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.34/01.0019

Termín realizace: 01/04/2012 – 31/12/2013

Obsahem 21měsíčního projektu jsou aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a především žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu. Přínosem pro školy je podpoření zájmu o studium, větší zájem firem z technické praxe o spolupráci se školou a její absolventy.
Partnerem je firma TOS VARNSDORF a. s., světový výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Svoji aktivní účastí tak může přispět k uplatnitelnosti a připravenosti absolventů na současný trh práce v regionu.

Do projektu je zapojeno pět škol Ústeckého kraje:
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace,
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace,
- Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
- Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
- Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace.

Cíle projektu budou dosaženy realizací čtyř klíčových aktivit (KA):

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností 13 pedagogických pracovníků partnerských škol v předmětu CNC programování

Cílem je dovybavit partnerské školy hardwarovým a softwarovým zařízením a zvýšit praktickou úroveň dovedností pedagogů pro CNC programování, aby byli schopni v přípravě svých žáků co nejlépe reflektovat na praktické požadavky strojírenských podniků na CNC programátory.

Rozvoj praktických dovedností pedagogů bude zaměřen na:
- programování pomocí CAM a CAD aplikací
- programování v řídicím systému Heidenhain
- programování v řídicím systému Fanuc
- simulační systém od společnosti Siemens
- nové trendy obrábění
- odladění programu na obráběcím stroji
- finální výroba

KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu CNC programování (pilotní ověření)

V rámci realizace této KA bude výuka pěti partnerských škol pro 170 žáků obohacena působením odborníků z praxe s cílem posílení komunikace a spolupráce se zapojeným průmyslovým podnikem TOS VARNSDORF a. s.
Výuka programování na školách za účasti odborníka z praxe bude zaměřena na procvičování v dovednostech, jak využívat možností moderních řídících systémů ve vazbě na praktické výstupy.
Součástí realizace klíčové aktivity bude jednodenní stáž ve společnosti TOS VARNSDORF a. s., kde se žáci seznámí s realizací naprogramovaného výstupu (obrobku) na reálném stroji.

KA 03 Ověření progrese úrovně znalostí žáků - lektorské dny

Významným prvkem této KA je unikátní možnost soutěžního ověření dovedností v NC programování žáků 3. nebo 4. ročníků partnerských škol při příležitosti MSV 2012 a 2013 v Brně ve 3 učebnách pro řídicí systémy Fanuc, Siemens a Heidenhain. V obou letech se bude jednat o účast celkem 22 žáků ze zapojených škol.

KA 04 Příprava výukových materiálů předmětu

Cílem této KA a jedním z hlavních výstupů projektu bude zpracování vzorových učebních osnov a úprava učebních osnov předmětu CNC obrábění zapojených škol zaměřené na školní rok 2012/2013 a další roky, a to za účasti zástupců žadatele a zapojených škol.