SPŠ - obor Elektrotechnika

Název oboru Elektrotechnika
Kód oboru 26-41-M/01
Zaměření počítačové systémy
zařízení silnoproudé elektrotechniky
elektrická trakce v dopravě
Forma studia denní
Délka studia 4 roky
Způsob zakončení maturitní zkouška
Místo výuky středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI
Učební plány učební plán Elektrotechnika

Společný elektrotechnický rámec prvních dvou ročníků studia je od třetího ročníku specializován na zaměření.

Ve společné části studia je zařazen předmět informační a komunikačních technologie, který je směrován na efektivní využívání počítačů v kontextu informační společnosti. Absolventi všech zaměření oboru Elektrotechnika se také mohou pustit do samostatného podnikání v oboru. Umožníme jim složení nezbytných zkoušek z vyhlášky č. 50/1978 § 5.

Počítačové systémy

Zaměření rozvíjí obsahový rámec předmětu informační a komunikační technologie. Technické vybavení počítačů se soustředí na osobní počítače a počítačové sítě. Diskutovány jsou klíčové součásti, jejich výběr, integrace do celku a následná údržba a konfigurace. Programové vybavení počítačů se soustřeďuje na desktopové aplikace, operační systémy a webové technologie.

Absolventi zaměření nacházejí uplatnění u firem zabývajících se výrobou, prodejem a správou technického a programového vybavení, resp. u širokého spektra firem, které tyto technologie zákaznicky využívají - ve firmách soukromých i ve státní správě.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Studenti získávají široké elektrotechnické vzdělání zaměřené na silnoproudou elektrotechniku. Při studiu se podrobně seznámí s oblastí výroby, rozvodů a využití el. energie (SČE).

Absolventi najdou široké uplatnění v energetice, elektrotechnických výrobních podnicích, v servisních organizacích pro instalaci a údržbu elektrických zařízení, v elektrárenství atd.

Elektrická trakce v dopravě

Studenti si osvojí kromě elektrotechnického vzdělání i znalosti z mechanických a el. zařízení vozidel elektrické trakce i dopravní energetiky.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména jako strojvedoucí lokomotiv všech trakcí nejenom u ČD, ale i u soukromých dopravců, na vlečkách dolů i velkých podniků, v metru, MHD apod. Dále mohou pracovat jako technici pro provoz a údržbu dopravních prostředků i pevného trakčního zařízení el. trakce na železnici i MHD.

Uplatnění absolventů je široké. Kdo by chtěl ovšem pracovat výhradně jako strojvedoucí, musí mít velmi dobrý zdravotní stav.

Nejen "trakčáci", ale všichni zájemci o elektrotechniku a dopravu se mají možnost podílet na na vytváření unikátní modelové železnice v kroužku, který vede Ing. Tuzar.

Atraktivní nabídkou pro zájemce o profesi strojvedoucího je stipendijní program Českých drah ČéDés. Dostanete pracovní smlouvu na dobře placenou práci a během studia ještě štědré stipendium.
Bližší informace naleznete na stránkách ČD, a.s. - Stipendijní program čeDes