Technické kluby

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu:ÚK IKAP A2

Partner P08: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

 Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Anotace projektu: Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské,matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

Realizované aktivity:

  • Kroužky
  • Povinná výuka
  • Otevřené dílny