Dramatický kroužek

Od září 2013 opět zahájil svoji činnost dramatický kroužek, který vede L.Křesťanová.

Přihlášení studenti (s hereckým talentem i bez něj) všech ročníků mají možnost si vyzkoušet, jak se připravuje divadelní představení – podílí se na rolích malých i velkých, na tvorbě kostýmů, dekorací i ozvučení. Vrcholem jejich píle pak bude (doufejme) veřejné vystoupení.

Fotky z předešlého vystoupení naleznete ve fotogalerii