Moderní škola

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní je aktivně zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – peníze středním školám. Projekt je podporován EU v oblasti podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále “OP VK“ ). Do projektu vstupovaly technické školy před spojením, tedy před 1.9.2012.
Po sloučení do jedné technické střední školy pokračují projekty: Moderní škola a Vzděláním za konkurenceschopnost – SPŠ Děčín.
Oba projekty jsou po spojení škol průběžně realizované v původním rozsahu, aktivity realizují učitelé s podporou vedení školy a zřizovatele, Odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Moderní škola

reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0346

doba realizace: 1.5.2012 - 30.4.2014

v rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
  • II/5 - Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
  • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol
  • VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zde jsou uvedeny digitální učební materiály (dále DUM), vytvořené SPŠ Děčín. Pokud máte zájem o jakýkoliv z níže uvedených DUM, napište téma a číslo materiálu na e-mail autora, materiál Vám obratem rádi zašleme.

 

Předmět: STAVEBNÍ MECHANIKA Ročník: 2
Tematická oblast: Základní veličiny stavební mechaniky
Téma Číslo materiálu Kontakt na autora
Síla VY_32_INOVACE_SME1 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rozklad síly VY_32_INOVACE_SME2 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Svazek sil VY_32_INOVACE_SME3 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rovnováha svazku VY_32_INOVACE_SME4 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Moment síly VY_32_INOVACE_SME5 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Výslednice rovnoběžných sil VY_32_INOVACE_SME6 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rozklad na rovnovážné složky VY_32_INOVACE_SME7 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Dvojice sil VY_32_INOVACE_SME8 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rovnováha rovnoběžných sil VY_32_INOVACE_SME9 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Obecná soustava 1 VY_32_INOVACE_SME10 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Obecná soustava 2 VY_32_INOVACE SME11 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Statika tuhé desky 1 VY_32_INOVACE_SME12 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Statika tuhé desky 2 VY_32_INOVACE_SME13 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Zatěžovací síly VY_32_INOVACE_SME14 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Výpočet reakcí 1 VY_32_INOVACE_SME15 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Výpočet reakcí 2 VY_32_INOVACE_SME16 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Těžiště průřezu VY_32_INOVACE_SME17 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Moment setrvačnosti VY_32_INOVACE_SME18 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Další průřezové veličiny VY_32_INOVACE_SME19 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Válcové profily VY_32_INOVACE_SME20 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
     
Předmět: FYZIKA Ročník: 1
Tematická oblast: Základní veličiny stavební mechaniky
Téma Číslo materiálu Kontakt na autora
Popis pohybu VY_32_INOVACE_F1 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rovnoměrný pohyb VY_32_INOVACE_F2 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Nerovnoměrný pohyb VY_32_INOVACE_F3 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Zrychlení hmotného bodu VY_32_INOVACE_F4 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Výpočet dráhy VY_32_INOVACE_F5 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Volný pád VY_32_INOVACE_F6 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Pohyb bodu po kružnici VY_32_INOVACE_F7 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Skládání pohybu VY_32_INOVACE_F8 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Vrhy 1 VY_32_INOVACE_F9 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Vrhy 2 VY_32_INOVACE_F10 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Vrhy 3 VY_32_INOVACE_F11 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Skládání sil VY_32_INOVACE_F12 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Newtonovy pohybové zákony 1 VY_32_INOVACE_F13 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Newtonovy pohybové zákony 2 VY_32_INOVACE_F14 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Zákon o síle-příklady VY_32_INOVACE_F15 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Rozklad sil VY_32_INOVACE_F16 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Dostředivá síla VY_32_INOVACE_F17 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Hybnost hmotného bodu VY_32_INOVACE_F18 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Tření 1 VY_32_INOVACE_F19 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
Tření 2 VY_32_INOVACE_F20 jindra.vlckova(zav)prumkadc.cz
     
Předmět: Stavební konstrukce Ročník: 3. a 4.
Tematická oblast: Dřevěné konstrukce
Téma                                               Číslo materiálu                 
Kontakt na autora
Vlastnosti dřeva VY_32_INOVACE_DK1 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Materiál na dřevěné konstrukce VY_32_INOVACE_DK2 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Výhody a nevýhody VY_32_INOVACE_DK3 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Návrhové hodnoty VY_32_INOVACE_DK4 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Zásady navrhování VY_32_INOVACE_DK5 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Spoje - přehled VY_32_INOVACE_DK6 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Spoje tesařské VY_32_INOVACE_DK7 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Spoje kolíkové VY_32_INOVACE_DK8 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Spoje VY_32_INOVACE_DK9 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Tah VY_32_INOVACE_DK10 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Tlak prostý VY_32_INOVACE_DK11 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Vzpěrný tlak VY_32_INOVACE_DK12 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Ohyb VY_32_INOVACE_DK13 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Krovy VY_32_INOVACE_DK14 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Plnostěnné nosníky VY_32_INOVACE_DK15 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Příhradové nosníky VY_32_INOVACE_DK16 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Oblouky, lamely, skořepiny VY_32_INOVACE_DK17 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Skladba střechy s nosníky VY_32_INOVACE_DK18 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Dřevostavby VY_32_INOVACE_DK19 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Provádění dřevěných konstrukcí VY_32_INOVACE_DK20 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
     
Předmět: PRAXE Ročník: 3.
Tematická oblast: Technologie betonu
Téma                                               Číslo materiálu  Kontakt na autora
Beton - úvod, výhody, nevýhody VY_32_INOVACE_TB1 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Rozdělení betonů VY_32_INOVACE_TB2 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Složky betonu - kamenivo VY_32_INOVACE_TB3 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Složky betonu - cement VY_32_INOVACE_TB4 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Složky betonu - voda, přísady, příměsi VY_32_INOVACE_TB5 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Test VY_32_INOVACE_TB6 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Výztuž VY_32_INOVACE_TB7 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Čerstvý beton VY_32_INOVACE_TB8 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Konzistence betonové směsi VY_32_INOVACE_TB9 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Návrh betonové směsi VY_32_INOVACE_TB10 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Ztvrdlý beton VY_32_INOVACE_TB11 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Ztvrdlý beton - zkoušky VY_32_INOVACE_TB12 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Betonářské práce – míchání, doprava VY_32_INOVACE_TB13 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Betonářské práce – bednění VY_32_INOVACE_TB14 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Betonářské práce – ukládání výztuže a betonu, spáry VY_32_INOVACE_TB15 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Betonářské práce – ošetřování, odbedňování, ochrana VY_32_INOVACE_TB16 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Lehké betony VY_32_INOVACE_TB17 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Speciální betony VY_32_INOVACE_TB18 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Kontrola kvality betonu VY_32_INOVACE_TB19 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
Přehled betonových prvků VY_32_INOVACE_TB20 jana.fenclova(zav.) prumkadc.cz
     
Předmět:    STAVEBNICTVÍ Ročník:  1
                      POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ročník : 4
Tematická oblast:  KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora
KOS stěnové pro 1. ročník                                                   VY_32_INOVACE_KOS01 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
KOS skeletové pro 1.ročník VY_32_INOVACE_KOS02 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
KOS kombinované pro 1.ročník  VY_32_INOVACE_KOS03 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
KOS - TEST VY_32_INOVACE_KOS04 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
KOS halové pro 1.ročník VY_32_INOVACE_KOS05 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Zprůmyslnění stavebnictví pro 4.r. VY_32_INOVACE_KOS06 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Modulové sítě  VY_32_INOVACE_KOS07 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Přehled panelových soustav v ČR VY_32_INOVACE_KOS08 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
Prostorová tuhost stěnových KOS VY_32_INOVACE_KOS09 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
Malorozponové soustavy Středněrozponové soustavy VY_32_INOVACE_KOS10 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
Sloupové KOS - ocelové VY_32_INOVACE _KOS11 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
Sloupové KOS na bázi dřeva VY_32_INOVACE_KOS12 petra.capkova(zav.) prumkadc.cz
Prostorová tuhost prefabrikovaných sloupových systémů VY_32_INOVACE_KOS13 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Vývoj pref. sloupových KOS, typy průvlaků VY_32_INOVACE_KOS14 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
KOS –test – sloupové systémy VY_32_INOVACE_KOS15 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
KOS - MS-71 VY_32_INOVACE_KOS16 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
KOS - S 1.2, S 1.3 VY_32_INOVACE_KOS17 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Halové KOS - želbet VY_32_INOVACE_KOS18 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Halové KOS - ocelové VY_32_INOVACE_KOS19 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
Halové KOS – na bázi dřeva VY_32_INOVACE_KOS20 petra.capkova(zav.)prumkadc.cz
     
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3
Tematická oblast: Anglický jazyk: stavební materiály
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Stavební materiály-definice, rozdělení VY_32_INOVACE_MA01 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Stavební materiály-použití VY_32_INOVACE_MA02 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Kámen, druhy, vlastnosti VY_32_INOVACE_MA03 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Dřevo, vlastnosti, použití VY_32_INOVACE_MA04 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Kovy rozdělení-železné, neželezné VY_32_INOVACE_MA05 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Ocel, použití VY_32_INOVACE_MA06 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Hliník, vlastnosti, použití VY_32_INOVACE_MA07 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Cihly a zdivo VY_32_INOVACE_MA08 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Cement VY_32_INOVACE_MA09 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Beton VY_32_INOVACE_MA10 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Betonové prefabrikáty VY_32_INOVACE_MA11 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Vyztužený beton VY_32_INOVACE_MA12 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Sklo, vlastnosti, použití VY_32_INOVACE_MA13 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Plasty VY_32_INOVACE_MA14 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Stav.mater.-opakování, procvičování sl.zásoby VY_32_INOVACE_MA15 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Izolační materiály VY_32_INOVACE_MA16 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Test VY_32_INOVACE_MA17 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Opakování, práce s textem VY_32_INOVACE_MA18 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Procvičování slovní zásoby VY_32_INOVACE_MA19 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Omítky  VY_32_INOVACE_MA20 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
     
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4
Tematická oblast: Anglický jazyk: architektura
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Architektura, definice, vlivy VY_32_INOVACE_AJ01          lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Budovy VY_32_INOVACE_AJ02 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Architekti VY_32_INOVACE_AJ03 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Voda v architektuře VY_32_INOVACE_AJ04 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Mosty VY_32_INOVACE_AJ05 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Klasické mosty VY_32_INOVACE_AJ06 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Moderní mosty VY_32_INOVACE_AJ07 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Tunely VY_32_INOVACE_AJ08 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Památky Děčína VY_32_INOVACE_AJ09 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Památky Prahy VY_32_INOVACE_AJ10 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Slohy na území ČR VY_32_INOVACE_AJ11 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Nejstarší stavby VY_32_INOVACE_AJ12 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Starověká architektura VY_32_INOVACE_AJ13 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Architektura v antice VY_32_INOVACE_AJ14 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Románský a gotický sloh VY_32_INOVACE_AJ15 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Renesance a baroko VY_32_INOVACE_AJ16 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Moderní styly VY_32_INOVACE_AJ17 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Funkcionalismus VY_32_INOVACE_AJ18 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Opakování, test1 VY_32_INOVACE_AJ19 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
Opakování,test2 VY_32_INOVACE_AJ20 lenka.jelinkova(zav.)prumkadc.cz
     
Předmět: Německý jazyk Ročník: 3.
Tematická oblast: Architektura
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Architektura-úvod VY_32_INOVACE_AA01 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz 
Rozdělení architektonických období VY_32_INOVACE_AA02 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Architektura starověku VY_32_INOVACE_AA03 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Starověk-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA04 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Románský sloh VY_32_INOVACE_AA05 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Románský sloh-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA06 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Gotika VY_32_INOVACE_AA07 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Gotika-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA08 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Renesance VY_32_INOVACE_AA09 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Renesance-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA10 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Baroko VY_32_INOVACE_AA11 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Baroko-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA12 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Klasicismus VY_32_INOVACE_AA13 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Klasicismus-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA14 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Secese VY_32_INOVACE_AA15 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Secese-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA16 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Architektonické slohy 20.století VY_32_INOVACE_AA17 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Architektonické slohy 20.století-vizuální část, opakování VY_32_INOVACE_AA18 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Architektura a její význam v současnosti VY_32_INOVACE_AA19 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Architektura-shrnutí, opakování VY_32_INOVACE_AA20 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
     
Předmět: Německý jazyk Ročník: 4.
Tematická oblast: Stavební materiály
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Stavební materiály-úvod VY_32_INOVACE_MN1 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Rozdělení stavebních materiálů VY_32_INOVACE_MN2 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Beton-složení, vlastnosti, využití, přeprava VY_32_INOVACE_MN3 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Betonování VY_32_INOVACE_MN4 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Beton-opakování VY_32_INOVACE_MN5 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Pojiva-charakteristika VY_32_INOVACE_MN6 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Pojiva-cement, vlastnosti, výroba VY_32_INOVACE_MN7 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Pojiva-opakování VY_32_INOVACE_MN8 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Kámen-přírodní kámen, vlastnosti, využití VY_32_INOVACE_MN9 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Kámen-umělý kámen, využití v současném stavebnictví VY_32_INOVACE_MN10 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Kámen-opakování VY_32_INOVACE_MN11 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Keramické výrobky-charakteristika, využití VY_32_INOVACE_MN12 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Obkladové materiály VY_32_INOVACE_MN13 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Keramické výrobky, obkladové materiály-opakování VY_32_INOVACE_MN14 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Dřevo-charakteristika, využití VY_32_INOVACE_MN15 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Ocel a kovy-charakteristika, využití VY_32_INOVACE_MN16 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Dřevo, ocel a kovy-opakování VY_32_INOVACE_MN17 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Plasty, sklo-charakteristika, využití VY_32_INOVACE_MN18 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Izolační materiály-charakteristika, využití VY_32_INOVACE_MN19 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
Plasty, sklo, izolační materiály-opakování VY_32_INOVACE_MN20 katerina.fridrichova(zav)prumkadc.cz
     
Předmět: ICT Ročník: 1
Tematická oblast: Základy kreslení 2D – AutoCAD2012
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Seznámení s programem VY_32_INOVACE_AC01 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
První kresba a kontrola VY_32_INOVACE_AC02 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Mazání, označení, sam. práce VY_32_INOVACE_AC03 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Uchopení, kružnice VY_32_INOVACE_AC04 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Samostatná práce VY_32_INOVACE_AC05 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Kreslení bez pomocných čar VY_32_INOVACE_AC06 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Obdélník, sam. práce VY_32_INOVACE_AC07 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Polygon, zkosení VY_32_INOVACE_AC08 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce (2) VY_32_INOVACE_AC09 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Přímky, kopie, sam. práce VY_32_INOVACE_AC10 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Zrcadlení, měřítko, ekvid. VY_32_INOVACE_AC11 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce VY_32_INOVACE_AC12 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Šrafy, bod VY_32_INOVACE_AC13 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce VY_32_INOVACE_AC14 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce VY_32_INOVACE_AC15 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Pole, sam. práce VY_32_INOVACE_AC16 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce VY_32_INOVACE_AC17 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Hladiny VY_32_INOVACE_AC18 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Sam. práce VY_32_INOVACE_AC19 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
Vlastnosti VY_32_INOVACE_AC20 martin.beran(zav.) prumkadc.cz
     
Předmět: KPS Ročník: 2
Tematická oblast: KPS stropy
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Požadavky na stropní konstrukce VY_32_INOVACE_KS01   alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Konstrukční varianty stropů VY_32_INOVACE_KS02 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Klenby VY_32_INOVACE_KS03 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Konstrukční varianty kleneb VY_32_INOVACE_KS04 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Dřevěné stropy VY_32_INOVACE_KS05 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Konstrukční řešení dřevěných stropů VY_32_INOVACE_KS06 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Tradiční dřevěné stropy VY_32_INOVACE_KS07 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Novodobé konstrukce dřevěných stropů VY_32_INOVACE_KS08 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Písemná práce  VY_32_INOVACE_KS09 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Vložkové stropy VY_32_INOVACE_KS10 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Keramické stropy Hurdis VY_32_INOVACE_KS11 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Železobetonové stropy VY_32_INOVACE_KS12 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Železobetonové stropy deskové VY_32_INOVACE_KS13 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Písemná práce VY_32_INOVACE_KS14 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Železobetonové stropy trámové a žebrové VY_32_INOVACE_KS15 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Prefabrikované železobetonové stropy VY_32_INOVACE_KS16 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Ocelové a ocelobetonové stropy VY_32_INOVACE_KS17 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Ocelobetonové spřažené stropy VY_32_INOVACE_KS18 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Sklobetonové stropy VY_32_INOVACE_KS19 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
Ztužující věnce VY_32_INOVACE_KS20 alice.turanska(zav.) prumkadc.cz
     
Předmět:  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ročník: 3
Tematická oblast:  KANALIZACE    
Téma Číslo materiálu  Kontakt na autora 
Veřejná kanalizace, stok.sítě VY_32_INOVACE_KA01 petra.capkova@ prumkadc.cz
Ochrana kanalizace před nežádoucími látkami VY_32_INOVACE_KA02 petra.capkova@ prumkadc.cz
Vnitřní kanalizace, kanalizační přípojka VY_32_INOVACE_KA03 petra.capkova@ prumkadc.cz
Síť vnitřní kanalizace, odtokové potrubí VY_32_INOVACE_KA04 petra.capkova@ prumkadc.cz
Materiál pro vnitřní kanalizaci  VY_32_INOVACE_KA05 petra.capkova@ prumkadc.cz
Síť vnitřní kanalizace, větrací potrubí VY_32_INOVACE_KA06 petra.capkova@ prumkadc.cz
Síť vnitřní kanalizace, svislé odpadní potrubí  VY_32_INOVACE_KA07 petra.capkova@ prumkadc.cz
Síť vnitřní kanalizace, připojovací potrubí VY_32_INOVACE_KA08 petra.capkova@ prumkadc.cz
Síť vnitřní kanalizace, ležaté svodné potrubí VY_32_INOVACE_KA09 petra.capkova@ prumkadc.cz
Svodné potrubí, hloubka uložení, prostupy VY_32_INOVACE_KA10 petra.capkova@ prumkadc.cz
Zákres připojovacího potrubí VY_32_INOVACE _KA11 petra.capkova@ prumkadc.cz
Příslušenství kanalizace VY_32_INOVACE_KA12 petra.capkova@ prumkadc.cz
Pracovní sešit vnitřní kanalizace VY_32_INOVACE_KA13 petra.capkova@ prumkadc.cz
Zkouška vnitřní kanalizace VY_32_INOVACE_KA14 petra.capkova@ prumkadc.cz
Dešťová kanalizace  VY_32_INOVACE_KA15 petra.capkova@ prumkadc.cz
Test – vnější kanalizace, síť vnitřní kanalizace VY_32_INOVACE_KA16 petra.capkova@ prumkadc.cz
Žumpy VY_32_INOVACE_KA17 petra.capkova@ prumkadc.cz
DČOV VY_32_INOVACE_KA18 petra.capkova@ prumkadc.cz
Septiky VY_32_INOVACE_KA19 petra.capkova@ prumkadc.cz
Zemní filtry, vegetační ČOV VY_32_INOVACE_KA20 petra.capkova@ prumkadc.cz