SPŠ - obor Strojírenství

Název oboru Strojírenství
Kód oboru 23-41-M/01
Zaměření počítačové aplikace ve strojírenství
lodě a lodní doprava
Forma studia denní
Délka studia 4 roky
Způsob zakončení maturitní zkouška
Místo výuky středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI

V prvních dvou letech studia získají studenti společný strojírenský základ, od třetího ročníku si studenti volí jedno ze dvou studijních zaměření

Počítačové aplikace ve strojírenství

Studijní zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství připravuje absolventy s odborným zaměřením zejména pro strojírenské firmy s důrazem na strojírenskou technologii, stroje, kontrolu a měření s maximálním využitím výpočetní techniky. V průběhu studia žáci používají moderní CAD/CAM software, zaměřený na návrh modelu i celku ve 3D s možným následným zpracováním výkresové dokumentace či využitím dat pro generování dráhy nástroje na NC strojích.

Lodě a lodní doprava

Jsme jedinou střední odbornou školou v České republice, kde je tento obor vyučován ve čtyřletém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Studenti se v průběhu studia seznamují s principy konstrukce lodí a lodních zařízení. Naučí se, jak se staví loď, jak pracují lodní motory, čerpadla a kompresory, znají principy činnosti kormidelního a kotevního zařízení. Seznámí se s evropskými vodními cestami a organizací lodní přepravy zboží, včetně nezbytných právních předpisů.

Po maturitní zkoušce nacházejí uplatnění v podnicích zabývajících se lodní přepravou. Většina absolventů však ještě skládá další zkoušky, což jim umožní vykonávat práci na lodích ve funkcích lodníka až kapitána a to i u zahraničních plavebních společností.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (neplatí pro lodní dopravu).

Následná možnost studia námořnického povolání na zahraničních vysokých školách a námořních akademiích.