Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín je partnerem číslo 3 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt:

Název projektu: „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0005
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel: MŠMT Příjemce projektu: Ústecký kraj
Termín realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61 spolupracujících základních škol ústeckého kraje.

Obsah projektu:

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách. V těchto moderních učebnách získají žáci středních i základních škol možnosti seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také probíhat vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat.

Odkaz na stránky projektu:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/osnova.asp?id_org=450018&id_osnovy=200513...

 

Realizované aktivity:

 

Dny techniky
V rámci dnů techniky budou probíhat celodenní aktivity pro žáky ZŠ, zaměřené na elektrotechnické, strojní a stavební obory. Aktivity budou probíhat v prostorách školy, především v nově vybavených laboratořích a dílnách.

 

Vyučování ZŠ v naší škole
Prostory nově vybavených laboratoří a dílen budou využívány žáky ZŠ v rámci jejich běžného vyučování. Aktivity budou probíhat dle potřeb ZŠ a dle rozvrhu.

 

Kroužek techniky
Tato volnočasová aktivita je určena pro žáky ZŠ a SŠ. Byla pořádána pravidelně a bude rozdělena do několika časových úseků (předpokládáme délku trvání 3 měsíce pro jednotlivé zaměření kroužku) dle zájmu a možností žáků. Budou na ni navazovat 2 třídenní soustředění za rok. Zaměření kroužku bylo rozděleno takto:

Kroužek techniky - modelová železnice (jedná se o elektrifikaci modelů)

Kroužek techniky – elektronika ( jedná se o sestavování a zapojování el. obvodů

Kroužek techniky – kování ( jedná se o praktické dovednosti při práci s kovem)

Kroužek techniky – modelování 2D/3D ( jedná se o návrh technických dílů s výstupem na 3D tiskárnu)

Kroužek techniky – stavitelství ( jedná se o zaměřování staveb, práci s materiály a zkušebnictví v laboratoři)

 

Odborné přednášky
Pod vedením lektorů z praxe, kteří budou dle aktuálních potřeb osloveni, proběhnou  odborné přednášky v technickém oboru za rok pro žáky SŠ a ZŠ. V rámci přednášek bude předvedeno i špičkové vybavení učebny geodézie a strojní laboratoře včetně ukázek několika cvičení.

 

Exkurze
Během roku uspořádá škola exkurze technického zaměření pro žáky SŠ i ZŠ.

  •  Dne 7. ledna se žáci z tříd S3, S4, V4 a spolu s nimi žáci 9. tříd ZŠ z Jílového zúčastnili exkurze do mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Více zde

 

Besedy s odborníky z praxe
Dílčí část, která je zakomponována do Dnů techniky. Během roku uspořádá škola besedy technického zaměření pro žáky SŠ.

  • Dne 2.12.2013 se studenti oboru stavebnictví zúčastnili besedy se zástupcem firmy Xella. Více zde