Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.

Název: Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.
Forma: spolek
Adresa: Čsl. armády 681/10, Děčín I., 405 02                 
Datum vzniku: 26.11.2012
Datum zápisu do obch. rejstříku 1.1.2014                                                                                  
IČ: 01253891 
Č. účtu:                      256652344/0300
Stanovy sdružení: stanovy
Výbor od 25.11.2015  
Předseda - statutární zástupce:  Martin Šanda                                                                                        
Místopředseda - statutární zástupce: Ing. Pavel Horák
Členové výboru: Mgr. Jana Roudnická
  Mgr. Alexandra Sklenářová
  Ing. Pavel Ulip
  Bohumila Hurytová
  Jana Švarcová
 Revizní komise: RNDr. Jindra Vlčková

Základními cíli sdružení jsou: 

  • popularizace školy široké veřejnosti, což je hlavním posláním sdružení,
  • pořádání sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
  • poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti materiálně technickou podpory školy a studentů.

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

  • medializace školy ve sdělovacích prostředcích, pořádání vzdělávacích akcí
  • organizování sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
  • spolupořádání maturitních plesů studentů a s nimi spojených kulturních akcí,
  • materiálně technická podpora studentů účastnících se oborových studijních soutěží,   
  • materiálně technická podpora školy