Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek a složení maturitních komisí komisí pro PODZIM 2021

Vedení školy zveřejňuje předpokládané termíny profilových maturitních zkoušek.

Didaktické testy se konají 1.9. 2021 až 3. 9. 2021 na spádové škole (dle pozvánky, která bude doručena e-mailem kolem 18.8.)

Praktické zkoušky se konají 7.9. 2021 na jednmotlivých střediscích dle oboru studia:

Strojírenství a elektrotechnika  na středisku Slovanská

Provoz a ekonomika dopravy na středisku Čsl. armády.

Všechny ústní zkoušky se konají  na středisku Čsl. armády.

Rozpis ústních zkoušek JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje rozpis ústních zkoušek pro třídy 4.A a 4.T.

Všichni maturanti ze tříd 4.A a 4T budou před zahájením zkoušek dne 1.6. v 7.15 testováni na COVID.

Dále zveřejňuje rozpis ústních zkoušek pro třídy 4Z, E4 a S4.

Všichni maturanti ze tříd 4Z, S4 budou před zahájením zkoušek dne 7.6. v 7.15 testováni na COVID. Pro třídu E4 proběhne testování v 7:45.

Mimořádné termíny DT a praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021

Dle dodatku k Opatření obecné povahy MŠMT z 28.4.2021 je upraven počet opravných termínů pro konání didaktických testů a konání praktických zkoušek. Podrobnosti

1. Tomu, kdo je přihlášen ke konání DT v jarním období 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jednu opravnou zkoušku u každé přihlášené zkoušky.

Změna termínu praktické zkoušky

Vedení školy muselo přistoupit ke této změně v termínech praktické zkoušky: 

Třída 4Z praktická zkouška proběhne v pondělí 17.5. 2021

Třída 4A praktická zkouška část  POS proběhne v pondělí 17.5. 2021

Důvod změny:  ve středu 19.5. neteče v ulici Čsl. armády voda.

Další změna termínu proběhla na středisku Slovanská, třídy S4 i E4 konají praktické zkoušky 19.5. 2021.

Informace pro maturanty Jaro 2021

V návaznosti na Opatření  obecné povahy z 15. 3. 2021 se mění pravidla maturitních zkoušek v jarním období 2021 pro prvomaturanty.  Změny najdete v příloze. Formulář k vyjádření zájmu konat ústní zkoušku byl dne 9.4. 2021 zpřístupněn maturantům na nástěnce školy v Bakalářích. Zde je též uveden postup, jak svůj zájem o zkoušky projevit. 

Termíny MZ JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje nové termíny MZ, které byly stanoveny dne 19.3. 2021 v návaznosti na Opatření obecné povahy z 15.3.2021

Platnost termínů i složení zkušebních komisí  a pravidel COVID testování  závisí na aktuálních opatřeních vlády. 

 

Změna termínu praktické zkoušky u tříd 4A ,  4Z a S4 provenená dne 5.5. a 6.5. 2021 NEPŘEHLÉDNĚTE

Praktické zkoušky se konají ne střediscích dle oborů:

Termíny MZ JARO 2021

Didaktické testy dle jednotného zkušebního scématu od 3.5. 2021

Písemné práce a praktické zkoušky v návaznosti na didaktické testy. 

Ústní zkoušky od 17.5. 2021. 

Konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v den konání praktických zkoušek.

Stránky