Maturitní zkoušky

Maturitní komise pro JARO 2020

Vedení školy zveřejňuje termíny zkoušek a složení maturitních komisí pro JARO 2020.

Didaktické testy a písemné práce se konají na středisku Čs. armády 10.

Praktické zkoušky proběhnou na obou střediscích dle zaměření studia.

Ústní zkoušky společné i profilové části proběhnou na středisku Čsl. armády 10.

Přihlášky k MZ JARO 2020

Maturanti z roku 2019, kteří mají právo konat opravné či náhradní maturitní zkoušky, mají od 7.11. 2019 připravené přihlášky.

Aby byla přihláška platná, je nutné ji osobně překontrolovat a podepsat. Lze tak učinit na středisku Čsl. armády 10 v pracovní dny od 7:40 do 7:55 a pak v době přestávek do 13:20. Pokud Vám uvedená doba nevyhovuje, domluvte si e-mailem (jindra.vlckova zavinač prumkadc.cz) osobní termín.

Nebude-li přihláška podepsaná do 1.12. 2019, nebude maturant k jarnímu termínu přihlášen.

 

Vysvědčení o MZ

Maturanti, kteří splnili všechny podmínky maturitní zkoušky, mají na sekretariátě střediska Čsl. armády připravené vysvědčení k vyzvednutí (proti podpisu). Na požádání bude předán i protokol o společné části MZ.

Všem úspěšným blahopřejeme.

Termíny praktických zkoušek podzim 2019

Obor STAVEBNICTVÍ 9. 9.2019 část STK a 10. 9. 2019 část POS na středisku Čsl. armády od 8 hodin.

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 9.9. 2019 výpočty, 10.9.2019 prezentace na středisku Čsl. armády od 8 hodin.

Obor STROJÍRENSTVÍ  a ELEKTROTECHNIKA  10.9.2019 na středisku Letná.

Informaci o učebnách najdete u hlavního vchodu do školy. Přijďte s dostatečným předstihem.

Stránky