Maturitní zkoušky

Vysvědčení MZ

Žáci, kteří po DT a PP splnili podmínky k vydání maturitního  vysvědčení, si jej mohou od 14. 9. 2018 vyzvednout (proti podpisu) na sekretariátu Čsl.armády 10.

Blahopřejeme.

Upřesnění praktických MZ podzim 2018

3. profilová zkouška je konána formou praktické zkoušky.

Obor Strojírenství i Elektrotechnika na středisku Slovanská 10.9.2018, zahájení zkoušky v 8:00.

Obor Stavebnictví na středisku Čs. armády 10.9. část POS/DOS a 11.9. část STK (žák musí  konat vždy obě části), zahájení zkoušky v 8:00, umístění bude zveřejněno u vchodu do budovy.

Pozvánky k DT a PP

15.8. 2018 byly rozeslány pozvánky k DT a PP společné části na e-mailové adresy žáků, kteří jsou k těmto zkouškám přihlášeni. Součástí přílohy e-mailu je i protokol o převzetí pozvánky. Doručte jej na sekretariát školy stejně jako protokol o převzetí výpisu z přihlášk (tj. osobně či běžnou poštou).

Pozvánky k praktickým zkouškám a k ústním zkouškám se NEPOSÍLAJÍ. Přesné termíny těchto zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději 3.9.2018.

Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2018 a složení komisí pro ústní zkoušky

Vedení školy zveřejňuje složení komisí a termíny ústních zkoušek společné i profilové části MZ PODZIM 2018  a termíny praktické zkoušky.

Další upřesnění bude zveřejněno nejpozději 3.9.2018

Praktické zkoušky probíhají na střediscích dle zaměření studia, ústní na středisku Csl. armády 10.

Pozvánka k praktickým a ústním zkouškám se neposílá.

Pozvánka k DT a PP bude zaslána po 16.8.2018.

 

Stránky