Maturitní zkoušky

Přihlášky k MZ PODZIM 2019

Maturantům, kteří mají právo konat maturitní zkoušku v řádném, náhradním či opravném termínu na podzim 2019 byly 10. 6. připraveny přihlášky k podpisu.

Přihlášky je nutno zkontrolovat a podepsat. Ve dnech 11.6. -14.6. , 17.6. -21.6. tak lze učinit v kabinetě PŘV ( přízemí vlevo) od 7:45 do 8:00 a dále v době přestávek do 13:25. V případě, že se Vám termín z vážného důvodu nehodí, kontaktujte RNDr. J. Vlčkovou e-mailem.

Přihlášky musí být podepsány nejpozději 25.6. 2019.

Vysvědčení o MZ

Absolventi, kteří konali opravné zkoušky a splnili podmínky MZ k 16.5., mají připravené vysvědčení k převzetí.  Převzetí musí maturant potvrdit podpisem na sekretariátu školy. Vysvědčení nelze předat jiné osobě.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchu v osobním i profesním životě.

Pořadí ústních zkoušek MZ JARO 2019

Všechny ústní zkoušky se konají na středisku Čsl. armády 10.

První den zkoušek u dané komise proběhne zahájení zkoušek za účasti všech maturantů, kteří u dané komise zkoušku konají.
( pro komise 4.A, 4T a 4Z proběhne zahájení 27.5.2019 cca v 7:45, pro komise E4 a S4 proběhne zahájení 28.5.2019 cca v 7:45)

Všichni maturanti budou též přítomni zakončení všech zkoušek u dané komise (po ukončení posledního dne zkoušek u dané komise).

Termíny MZ Jaro 2019

Vedení školy zveřejňuje termíny zkoušek pro jarní termín:

Společná část – didaktické testy a písemné práce (všechny obory na středisku Čsl. armády 10, dle jednotného zkušebního schématu):

10.4. Český jazyk PP (od 12:00)

Přihlášky k MZ Jaro 2019

Od 13.11. 2018 si žáci, kteří mají právo konat v jarním termínu 2019 opravné či náhradní zkoušky, mohou přijít podepsat přihlášky a to v době 7:30-7:55 a v době přestávek do kabinetu PŘV na středisku Čsl. armády 10. Přihlášky musí být podepsané a odevzdané nejpozději do 1.12. 2018. 

Žáci 4. ročníků obdrží přihlášky ve škole v papírové podobě.

Všem, kteří mohou konat zkoušku v jarním termínu byly dne 12.11.2018 rozeslány přihlášky e-mailem. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů. Tisknout není třeba, ve škole obdržíte papírovou podobu.

Stránky