Maturitní zkoušky

Seznam literárních děl pro jaro a podzim 2014

Ředitelství školy zveřejňuje seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu 2014.

Z těchto děl si žák připraví seznam dle pokynů, předloží jej v dostatečném předstihu ke kontrole své vyučující českého jazyka a literatury a jejím prostřednictvím předá řediteli školy nejpozději 31.3. 2014.

Žák, který seznam ve stanoveném termínu neodevzdá, losuje při ústní zkoušce ze všech děl.

Stránky