VOŠ - obor Ochrana památek a krajiny

Název oboru Ochrana památek a krajiny
Kód oboru 36 - 41 - N/06
Zaměření  
Forma studia denní / kombinovaná / dálková(dobíhající)
Délka studia 3 roky / 3,5 roku / 3,5 roku
Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek (podmínka přijetí - maturitní zkouška)
Způsob zakončení absolutorium
Místo výuky středisko VOŠ a SPŠ stavební a doprvní, Čs. armády 10, Děčín I

Studium je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol.

Způsob studia je obdobný jako u vysokoškolského systému. V zimním semestru probíhá od září do prosince výuka, v lednu je zkouškové období. V letním semestru se vyučuje od února - května, zkouškové období je v červnu.
U dálkového studia probíhá výuka jeden celý den v týdnu (úterý, čtvrtek) formou konzultací.

Školné činí 3000 Kč ročně a platí se ve dvou splátkách - v září a v únoru.

Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru ...). Studenti oboru železniční stavitelství během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici. Vzhledem k tomu, že tento obor vyučujeme jako jediná škola v republice, nemají jeho absolventi problémy s uplatněním v praxi.