Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2020/21
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2020                                                                                             
1.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
1.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
1.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
2.9. - 4.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
2.9. Zápis V2
2.9. - 4.9. Adaptační kurzy 1. ročníků
2.9. Zápis V3
7.9. a 8.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
10. a 11.9 Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
15.9. Zápis 1., 2., 3. ročníku kombinovaného studia VOŠ
17.9. Zápis 4. ročníku kombinovaného studia
   
ŘÍJEN 2020
14.10. Absolutoria - podzimní termín
28.10. Státní svátek
29.10. a 30.10 Podzimní prázdniny
   
LISTOPAD 2020
13.11. Uzavření čtvrtletní klasifikace
16.11 Ředitelské volno zrušeno
18.11. Třídní schůzky - středisko Čsl. armády
19.11. Třídní schůzky - středisko Slovanská
21.11. Den otevřených dveří zrušen
   
PROSINEC 2020
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
21. a 22.12 Ředitelské volno zrušeno
23.12. - 3.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2021
4.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
4.1. - 8.1. Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
  Lyžařský kurz 2. ročníků - ČSA zrušen
15.1. Maturitní ples SPŠ - S4, E4, 4T  zrušen
21.1. Den otevřených dveří - on-line
22.1. Maturitní ples SPŠ - 4A, 4Z  zrušen
22.1. Uzavření pololetní klasifikace
  Lyžařský kurz 2. ročníků - SLO  zrušen
  Zkoušky K-03
26.1. Klasifikační porada ČSA
27.1. Klasifikační porada SLO
28.1. Pololetní vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny
   

ÚNOR 2021

11.2. Den otevřených dveří on-line
22. - 26.4. Opravné zkoušky 4. ročníky - mimořádný termín na žádost
25.2. Kariérový den on-line
   
BŘEZEN 2021
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
1.3. - 5.3. Jarní prázdniny
3.4. a 5.3. Seminář "Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství" přesunut na podzim
31.3. Uzavření čtvrtletní klasifikace
   
DUBEN 2021
7.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
8.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
   
 14.4. a 19.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
 26.4. Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
  Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
  Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
27.4. Klasifikační porada 4. ročníky
30.4. Vysvědčení - 4. ročníky
   
KVĚTEN 2021
 1.5 Státní svátek
 3. - 5.5. Maturity společná část - didaktické testy CL, MAT, AJ, NJ
 3.5. - 25.5. Zkouškové období V3z
 8.5. Státní svátek
 11. a 12.5. Maturity praktická část
  Draft VOŠ - V2z a V3z
  Kurz krizových manažerů Kojetín
  Souvislá praxe
  Branný kurz 1. ročníků
 17. - 21.5. Maturity ústní část
  Geodetické cvičení V2z
25.5 - 31.5. Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
   
ČERVEN 2021
1.6. - 30.6. Zkouškové období V1, D1, D2, D3
1.6. - 4.6.
Absolutoria
 7. - 11.6. Opravné zkoušky 4. ročníky
  Sportovní kurz 3. ročníků
25.6 Uzavření klasifikace
  Klasifikační porada
28.6. a 29.6. Školní výlety, exkurze
30.6. Vysvědčení
   
ČERVENEC  2021
  Prázdniny
   
SRPEN 2021
  Prázdniny