Věda pro život, život pro vědu

 

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín je partnerem  projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt:

Název projektu: „Věda pro život, život pro vědu“
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029

Termín realizace: 1.1. 2014 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od akademických pracovníků vysokých škol (VŠ) přes pedagogy vyšších odborných škol a středních škol (VOŠ, SŠ) až k jejich studentům a žákům. Projektu se účastní 7 partnerů – 2 fakulty veřejných vysokých škol, vyšší odborná a střední škola a 3 střední školy: Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, pracoviště Děčín; Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín; Gymázium Cheb; Gymnázium Děčín; Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov; Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov; Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha. Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit: vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků, vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ, vzdělávání zájemců o PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ, vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí, vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže, mapování situace ve výuce a popularizaci PTO na SŠ a VOŠ a navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování výsledků projektu.

Odkaz na stránky projektu:

http://vez-opvk.cz/

Aktivity realizované naší školou:

Přednáška SŽDC – Nové konstrukce železničního svršku 13.5.2014
Dne 13.5.2014 se v budově naší školy konala odborná přednáška pro všechny studenty VOŠ oboru železniční stavitelství. Více...

Stavba a obnova zatímních železničních mostů -  Kojetín – Závodí 19.5.-23.5.2014
Již potřetí, měli studenti naší VOŠ (prvního a druhého ročníku) možnost absolvovat kurz „Krizových manažerů“. Více...

Mezinárodní veletrh dopravní techniky – Berlín – Innotrans 2014 - 25. - 26.9.2014
Ve dnech 25.9. a 26.9.2014 se deset pedagogů naší děčínské průmyslovky zúčastnilo mezinárodního veletrhu dopravní techniky, který se koná jednou za dva roky v Berlíně. Více...

Exkurze Rakousko - Voestalpine a Vídeň 17. - 19.11.2014
Exkurze studentů VOŠ, oboru Železniční stavitelství a Ochrana krajiny a památek, se uskutečnila ve dnech 17. – 19. listopadu 2014. Exkurze se zúčastnilo 21 studentů 1. a 2. ročníku. Programem exkurze byla komentovaná prohlídka závodu Voestealpine Donawitz, který patří nejen v Rakousku, ale i ve světě k největším zpracovatelům železné rudy. Více...