Podpora výuky cizích jazyků

 

Projekt:

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín je partnerem projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Podpora výuky cizích jazyků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1676
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Klíčová aktivita: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Termín realizace: 1.7.2015 - 31.12.2015

Cíl projektu
Cílem tohoto projektu je podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Cílem zvolené klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován.

Obsah projektu
Vybraní žáci se zúčastní krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.