Přijímací řízení VOŠ

Ve školním roce 2020/2021 nabízí VOŠ Děčín obory:

• 36-41-N/03  Inženýrské stavitelství - denní a kombinovaná forma vzdělávání
           zaměření Železniční stavitelství
• 36-41-N/06  Ochrana památek a krajiny - denní  a kombinovaná forma vzdělávání


Informace o přijímacím řízení na vyšší odborné škole pro školní rok 2021/2022

Ke studiu na bude pro školní rok 2021/2022 přijato:

Inženýrské stavitelství - zaměření Železniční stavitelství denní forma 30 studentů
Inženýrské stavitelství - zaměření Železniční stavitelství kombinovaná forma 30 studentů
Ochrana památek a krajiny denní forma 30 studentů
Ochrana památek a krajiny kombinovaná forma 30 studentů

Kritériem přijímacího řízení na VOŠ stavební Děčín je splnění základní podmínky - úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Uchazeč je přijat na základě splnění tohoto kritéria, přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči budou přijímáni v příslušném kole do naplnění počtu přijímaných v daném kole, v případě překročení počtu přihlášených vzhledem k počtu stanovenému pro příslušné kolo, budou seřazeni podle průměru na vysvědčení (pro denní formu - pololetí 4. ročníku střední školy, pro kombinovanou formu - maturitní vysvědčení) a přijati budou v tomto pořadí do naplnění počtu přijímaných.

V případě, že uchazeč maturitu koná v pozdějším termínu než je termín 1.- 3.kola přijímacího řízení, může si podat přihlášku a vykonání maturity doloží dodatečně v termínu do 30.9.2019. Poté obdrží rozhodnutí o přijetí (v případě doložení absolvované maturitní zkoušky).

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Termíny podání přihlášek a přijímacího řízení:

Kolo 

 Termín
podání přihlášky

Počet přijímaných v daném kole 

 Termín vydání rozhodnutí nebo odeslání vyrozumění

 ŽS denní

ŽS kombinované

OCH denní 

OCH kombinované

 1.

 15.6.2021

30 30 30 30

22.6.2021

 2.

 15.7.2021

30  29 30 29

 21.7.2021

 3.

 16.8.2021

29  28 29 27

 20.8.2021

 4.

 30.9.2021

       

průběžně po doručení přihlášky

Počty přijímaných v dalších kolech budou průběžně doplňovány po skončení předchozího kola.

Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy (v záložce formuláře) nebo na sekretariátu školy .

Přílohou přihlášky je:

pro denní formu vzdělávání
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč maturitní vysvědčení již má).
- kopie pololetního vysvědčení nebo výpisu 4. ročníku (pouze v případě školou neověřeného průměru).
pro kombinovanou formu vzdělávání
- ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Rozhodnutí o přijetí uchazeč obdrží:
- v případě zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení - v termínu příslušného kola zároveň s informacemi o zahájení školního roku.
- v případě, že uchazeč maturitu koná v pozdějším termínu, než podává přihlášku, rozhodnutí o přijetí obdrží až po doložení úspěšného složení maturitní zkoušky. Dopisem mu budou zaslány informace o zahájení školního roku.

Vyučování denního studia bude zahájeno (bude doplněno), kombinované studium bude zahájeno (bude doplněno).

Úřední hodiny sekretariátu: Po - Pá - 8:00 - 11:00