Šablony 2017

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: „Šablony 2017“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006255

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Realizované aktivity:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ a VOŠ
  • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – DVPP - matematika, cizí jazyky, ICT, osobnostní rozvoj
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ a VOŠ)
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ a VOŠ)
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem