Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2017/18 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2018 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2017.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 14. listopadu 2017 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2017  osobně podepsat.

Praktické zkoušky podzim 2017

Praktická zkouška pro obor Elektrotechnika se koná 12.9. 2017 na středisku Slovanská. Zahájení zkoušky v 8:00.

Praktická zkouška pro obor Strojírenství se koná 12.9. 2017 na středisku Slovanská. Zahájení zkoušky 8:00.

Praktická zkouška pro obor Stavebnictví se koná 11.9. a 12. 9. 2017 na středisku Čs. armády. Zahájení zkoušky 8:00.

Je nutné dostavit se alespoň 15 min před zahájením zkoušky.

 

Pozvánky k DT a PP pro podzim 2017

Dne 15.8. 2017 byly žákům, kteří podali přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2017, rozeslány e-mailem pozvánky k písemným pracem a didaktickým testům. Uvedené zkoušky se konají na spádové škole.  Pokud někomu pozvánka nepřišla, kontaktuje prostřednictvím e-mailu J. Vlčkovou.

K ostatním zkouškám (ústní a opraktické) pozvánka zasílána není.

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2017 jsou připraveny

Žákům, kteří mají právo konat v září 2017 maturitní zkoušky v řádném, opravném či náhradním termínu, byly připraveny přihlášky.

Je třeba, aby maturanti přišli do školy ( Čs. armády 10, přízemí vlevo, kabinet za učebnou PŘV , 7:20-7:55 či v době přestávek do 12:30) a přihlášky po kontrole osobně podepsali. Přihlášky musí být podepsány do 23.6.2017.

Pokud někomu doba nevyhovuje, kontaktuje J. Vlčkovou e-mailem a domluví si osobní termín či požádá o zaslání přihlášky e-mailem ( po jejím vytištění a podepsání ji doručí zpět do školy do 23.6.2017).

 

Termíny praktických zkoušek

Praktické zkoušky se konají pro

obor Stavebnictví 10.+11.5.2017 na středisku Čs. armády

obor Strojírenství 10. 5. 2017 na středisku Slovanská

obor Elektrotechnika- zaměření Počítačové systémy 10. 5. 2017 na středisku Slovanská

obor Elektrotechnika -zaměření Elektrická trakce a Zařízení silnoproudé elektrotechniky 11. 5. 2017  na středisku Slovanská

 

Pozvánky k DT a PP

Dne 3.3. byly žákům, kteří konají DT a PP v jarním termínu MZ, rozeslány e-mailem pozvánky k těmato zkouškám. Maturanti, kteří jsou žáky 4. ročníku obdrží pozvánku i v tištěné podobě od třídního učitele ( od 6.3.)

Maturanti, kteří se přihlásili k opravné zkoušce mají pozvánky v e-mailu (prosíme o potvrzení přijetí na adresu dle textu v e-mailu), pokud si tito též  chtějí vyzvednout tištěnou pozvánku, mohou tak učinit na středisku Čs. armády u J. Vlčkové ( přízemí vlevo, během přestávek).

Stránky