Maturitní zkoušky

Přihlášky k MZ PODZIM 2018

Na středisku Čsl. armády 10 jsou připraveny přihlášky pro žáky, kteří mají  na podzim 2018 právo konat řádný, opravný či náhradní termín maturitní zkoušky. Přihláška bude platná pouze po podpisu maturanta. Podepsat přihlášku přijďte v pracovní den nejlépe od 12.6. do 20.6. (ráno od 7:30 do 7:55 nebo v době přestávek do 13:25). V případě, že se Vám termín z vážných důvodů nehodí, kontaktujte včas e-mailem J. Vlčkovou.

Pořadí ústních zkoušek pro jarní termín 2018

Vedení školy zveřejňuje pořadí ústních zkoušek JARO 2018.

Ústní zkoušky se konají na středisku Čsl. armády 10.

Zahájení ústních zkoušek proběhne vždy v první den zkoušek dané třídy v 7:40 . Zahájení se zúčastní všichni maturanti dané třídy.

Další dny již přijdou jen maturanti, kteří zkoušku konají a to tak, aby byli přítomni nejpozději v čase, kdy začíná příprava prvního ze skupiny (dopoledne/odpoledne) na první předmět. Vyhlášení výsledků zkoušek daného dne proběhne vždy po ukončení zkoušek v daný den.

Termíny praktických maturitních zkoušek

3. profilová zkouška, Praktická část z odborných předmětů, má formu praktické zkoušky.

Termíny:

obor STROJÍRENSTVÍ  15. 5. 2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Počítačové systémy - 14.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Elektrická trakce - 15.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

- zaměření Logistika- 14.5.2018 prezentace výstupu z praxe,  15.5. 2018 část praktických výpočtů, vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.

Přihlášky k jarnímu termínu 2018

13.11. byly zaslány emailem přihlášky k MZ jaro 2018 maturantům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku. Maturanti musí přijít přihlášku osobně podepsat a předat na středisko Čs. armády 10 (přízemí vlevo, učebna PŘV, 7:30-7:50 nebo v době přestávek do 13:25). Pokud se jarního termínu zúčastnit nechcete, prosím napište obratem své rozhodnutí na níže uvedenou adresu.

Žáci 4. ročníku obdrží přihlášku v listinné podobě ve škole.

Případné dotazy adresujte na jindra.vlckova@seznam.cz.

 

Stránky