Maturitní zkoušky

Výpisy z přihlášky k MZ podzim 2020

27.7.2020 byly žákům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku v podzimním termínu, odeslány e-mailem výpisy z přihlášky. Prosíme o pečlivou kontrolu osobních údajů a označených zkoušek. Pokud naleznete chybu, nahlaste bez odkladu e-mailem na adresu J. Vlčkové (nejpozději 29.7.)

Letos není nutné odesílat protokol o převzetí výpisu z přihlášky do školy, proto stačí, pokud e-mailem na adresu J. Vlčkové potvrdíte, že je vše v pořádku. 

 

Přihlášky k MZ PODZIM 2020

Přihlášky pro maturanty, kteří mají právo konat opravnou či náhradní zkoušku v podzimním termínu 2020, byly dnes 30.6. 2020 rozeslány emailem a  budou od 1.7. uloženy na sekretariátu školy. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů a přidělených zkoušek. Přihláška bude platná po podpisu maturantem  a odevzdání přihlášky na sekretariát školy (Čsl. armády)do 25.7.2020. 

Nebude-li k 25.7. přihláška podepsána, nebude žák k MZ přihlášen. 

Praktické maturitní zkoušky na středisku čsl. armády 10

 

Praktické maturitní zkoušky třídy 4A

probíhají 4.6. 2020 od 8:00 část POS v učebnách VYT 1 a VYT 2,

část STK se koná 5. 6. 2020 - skupina B od 7:30, skupina A od 8:00. Umístění učeben bude zveřejněno u vchudu do školy.

Praktická maturitní zkouška (3. část) pro třídy 4T a 4Z

proběhne 4.6. 2020 od 8:00. Umístění učeben bude zveřejněno u vchodu do školy.

Pořadí zkoušek pro Jaro 2020

Vedení školy zveřejňuje pořadí ústních zkoušek pro třídy 4A , 4T, 4Z, S4 a E4. 

Všechny ústní zkoušky probíhají na středisku Čsl. armády 10. 

Maturanti se dostaví s vhodnou časovou rezervou, nejlépe tak, aby celá skupina byla přítomna před začátkem první zkoušky této skupiny.

Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení poslední zkoušky v daný den.

Výsledky praktické zkoušky budou žákům, kteří praktickou zkoušku opravovali, oznámeny při vyhlášení první den zkoušek dané třídy.

 

Termín odevzdání žákovského seznamu literárních děl pro Jaro 2020

Připomínáme všem žákům, kterých se týká ústní zkouška z českého jazyka a literatury, že se blíží termín odevzdání osobního seznamu literárních děl. I když termín zkoušek není v současné situaci jistý, termín odevzdání žákovského seznamu zůstává nezměněn 31.3.2020.

Pokud jste dosud svůj seznam neodevzdali, odevzdejte jej svému vyučujícímu českého jazyka v elektronické podobě e-mailem tak, aby byl 31.3. 2020 v definitivní podobě uložen ve škole.

Stránky