Maturitní komise pro JARO 2020

Vedení školy zveřejňuje termíny zkoušek a složení maturitních komisí pro JARO 2020.

Didaktické testy a písemné práce se konají na středisku Čs. armády 10.

Praktické zkoušky proběhnou na obou střediscích dle zaměření studia.

Ústní zkoušky společné i profilové části proběhnou na středisku Čsl. armády 10.

Rozpis zkoušek jednotlivých žáků bude zveřejněn nejpozději 12. 5. 2020.