Specifická témata MZ jaro a podzim 2020

Vedení školy zveřejňuje témata 3. části ústní zkoušky z cizího jazyka společné části MZ. Tato témata jsou zároveň tématy nepovinných zkoušek z AJ a NJ v rámci profilové části, konaných formou ústní zkoušky před zkušební komisí.