Vysvědčení o MZ

Maturanti, kteří splnili všechny podmínky maturitní zkoušky, mají na sekretariátě střediska Čsl. armády připravené vysvědčení k vyzvednutí (proti podpisu). Na požádání bude předán i protokol o společné části MZ.

Všem úspěšným blahopřejeme.