Školní seznam literárních děl pro MZ jaro a podzim 2020

Vedení školy zveřejňuje Školní seznam literárních děl platný pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2020.

Žák si vybere ze seznamu 20 literárních děl  na základě následujících kritérií:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století -  min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století -  min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století  - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století  - min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, dvěma poezie a dvěma drama.
  • Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Osobní seznam si žák nechá překontrolovat svou(svým)  vyučující(m) českého jazyka v takovém termínu, aby jej mohl nejpozději 31. 3. 2020 odevzdat jejím (jeho) prostřednictvím paní ředitelce. Při odevzdávání seznamu se žák řídí pokyny vyučující(ho) ČJL. Seznam jsou povinni odevzdat všichni žáci, kteří si podali přihlášku k MZ jaro 2020, bez ohledu na svůj školní prospěch.
Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Pokud žák do stanoveného data neodevzdá vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky 1 zadání ze všech děl obsažených ve školním seznamu.

Pro podzimní termín MZ 2020 je posledním termínem odevzdání 30.6. 2020 (též po kontrole vyučující (ho) ČJL).Tento termín platí i pro maturanty, kteří již 4. ročník ukončili a mají právo konat opravnou zkoušku z ČJL.