Termíny maturitních zkoušek a složení maturitních komisí komisí pro PODZIM 2021

Vedení školy zveřejňuje předpokládané termíny profilových maturitních zkoušek.

Didaktické testy se konají 1.9. 2021 až 3. 9. 2021 na spádové škole (dle pozvánky, která bude doručena e-mailem kolem 18.8.)

Praktické zkoušky se konají 7.9. 2021 na jednmotlivých střediscích dle oboru studia:

Strojírenství a elektrotechnika  na středisku Slovanská

Provoz a ekonomika dopravy na středisku Čsl. armády.

Všechny ústní zkoušky se konají  na středisku Čsl. armády.