Mimořádné termíny DT a praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021

Dle dodatku k Opatření obecné povahy MŠMT z 28.4.2021 je upraven počet opravných termínů pro konání didaktických testů a konání praktických zkoušek. Podrobnosti

1. Tomu, kdo je přihlášen ke konání DT v jarním období 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jednu opravnou zkoušku u každé přihlášené zkoušky.

Mimořádný termín pro společnou část (DT) se koná 7.7.2021-9.7.2021 na spádové škole. Přihlášen bude automaticky každý, kdo daný DT nevykoná úspěšně, nebo kdo se DT nemohl zúčastnit, svou neúčast řádně omluvil a omluva byla ředitelem školy uznána.

2. Tomu, kdo je přihlášen ke konání praktické zkoušky v jarním období 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jednu opravnou zkoušku.

Mimořádný termín pro praktickou zkoušku je stanoven v naší škole 14.6.-18.6. 2021.  Zájem o mimořádný termín musí maturant projevit podáním přihlášky k mimořádnému termínu praktické zkoušky (do tří dnů ode dne, kdy předseda maturitní komise jeho výsledek oznámil). 

Mimořádný termín praktické zkoušky proběhne na jednotlivých střediscích (dle oboru studia): Maturanti budou otestováni v 8:00, pak bude zahájena zkouška

Obor STAVEBNICTVÍ 15.6. část POS, 16.6. část STK (Čsl. armády), zahájení testování (covid) a zkoušky 8:00

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 17.6. (Čsl. armády), zahájení testování (covid) a zkoušky v 8:00

Obor STROJÍRENSTVÍ 17.6. (Slovanská), zahájení testování (covid) a zkoušky v 8:00

Obor ELEKTROTECHNIKA 17.6. (Slovanská), zzahájení testování (covid) a zkoušky v 8:00

3. Pro ústní zkoušky se počet opravných termínů nemění (zůstávají jeden termín řádný a dva opravné).