Termíny MZ JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje nové termíny MZ, které byly stanoveny dne 19.3. 2021 v návaznosti na Opatření obecné povahy z 15.3.2021

Platnost termínů i složení zkušebních komisí  a pravidel COVID testování  závisí na aktuálních opatřeních vlády. 

 

Změna termínu praktické zkoušky u tříd 4A ,  4Z a S4 provenená dne 5.5. a 6.5. 2021 NEPŘEHLÉDNĚTE

Praktické zkoušky se konají ne střediscích dle oborů:

E4 a S4 na středisku Slovanská

4A , 4T, 4Z na středisku Čsl armády.

Před praktickou zkouškou podstoupí každý účastník test na COVID:

17.5. třída 4.A testování v 7:30 v učebně GEO

17.5. třída 4Z testování v 8:00 (učebna bude vyvěšena)

18.5. třída 4A (ti, kteří nebyli testováni 17.5.) v 7:30

18.5. třída 4T testování v 8:00

 

 

Všechny didaktické testy se konají na středisku Čsl. armády 10. Umístění učeben bude vyvěšeno ve vchodu školy, čas zahájení zkoušky naleznete na pozvánkách. Před zahájením svého letošního 1. didaktického testu se musí každý maturant otestovat  na COVID. K testování se dostavte s dostatečným předstihem:

24.5. DT Matematika - testování v 7:30 v učebně POS (1. patro uprostřed), teprve po vyhodnocení testu se maturant přemístí do učebny dle pozvánky. (3. patro)

24.5. DT Anglický jazyk - testování v 12:30 v učebně k tomu určené (všechny testovací místnosti jsou v 1. patře a jsou označeny třídou maturanta - sledujte značení), teprve po vyhodnocení testu se maturant přemístí do učebny dle pozvánky, které se nachází ve 2. nebo 3. patře.

25.5. DT Český jazyk -testování (pro maturanty, kteří nebyli testováni v pondělí) v 7:30 v učebně POS (1. patro uprostřed),  teprve po vyhodnocení testu se maturant přemístí do učebny dle pozvánky, které se nachází ve 2. nebo 3. patře.

26.5. DT Německý jazyk - testování (pro maturanty, kteří nebyli testováni v pondělí ani v úterý) v 12:30 v přízemí vpravo,  teprve po vyhodnocení testu se maturant přemístí do učebny dle pozvánky (uč. FIF- přízemí vpravo)

 

Ústní zkoušky proběhnou na středisku Čsl. armády dle rozpisu. 

Všichni maturanti se  1. den konání ústních zkoušek své třídy podrobí COVID testu. Maturanti, kteří konají opravnou zkoušku, se podrobí testu v dostatečném předstihu (cca 25 minut před zahájením přípravy ke zkoušce), umístění testovacího místa bude vyvěšeno ve vchodu do budovy školy. 

1.6.  Třída 4.A a třída 4T -  testování v 7:15  sledujte značení místností

7.6.   Třída 4Z a třída S4 - testování v 7:15  sledujte značení místností

7.6. Třída  E4 - testování v  7:45  sledujte značení místností