Seminář "Stavby dopravní infrastruktury"

 

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. ve dnech 26. a 27. 2. 2020, ve spolupráci s Správou železniční dopravní cesty Praha a oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.
Záštitu semináři poskytl generální ředitel SŽDC, s.o. Bc. Jiří Svoboda, MBA. Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Účastnický poplatek činí 3 200 Kč bez DPH. (Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.)
Přihlášky on-line zde, termín podání přihlášky je 12. února 2020.  Přihláška na seminář
Sborník přednášek pod názvem Stavby dopravní infrastruktury, vydaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, bude veden pod číslem ISBN 978-80-905733-7-6.

Reklama
Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, v přednáškovém sále, či jinou formu, kontaktujte nás prosím.
Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 7. února 2020.
Ceny reklamy:
- jednostránkový inzerát ve sborníku (A4) 4 000 Kč + DPH
- ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5) 2 000 Kč + DPH
- distribuce firemních materiálů v sále 1 000 Kč + DPH
- instalace firemního panelu v sále 3 000 Kč + DPH
Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.

Ubytování
- v Domově mládeže VOŠ a SPŠ Děčín (kapacita omezena) – objednávka v přihlášce.
- ubytování v blízkém okolí - níže jsou uvedeny doporučené možnosti, ubytování v nich zamluveno není, účastníci si zajišťují individuálně.
hotely: Kocanda, Česká Koruna, U Pekaře, Faust
hostel: Zámecká Sýpka

Další informace
Bc. Pavla Reimerová
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín,
tel. 412 516 136,
e-mail: info@prumkadc.cz