Seminář "Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství"

Z důvodu současné špatné epidemické situace bude

SEMINÁŘ PŘESUNUT NA PODZIM 2021

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. ve dnech 3. a 4. března. 2021  (říjen - listopad 2021 - termín bude upřesněn), pod záštitou Generálního ředitelství Správy železnic, s.o. a ve spolupráci s Správou železnic, s.o. Praha a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Účastnický poplatek činí 3400 Kč. (Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.)
V případě nekonání semináře v tomto termínu z důvodu špatné epidemiologické situace bude stanoven náhradní termín, případně bude vrácen účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky on-line na www.prumkadc.cz  - termín bude doplněn v září 2021.

Sborník přednášek bude vydán pod číslem ISBN 978-80-905733-8-3.

Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, v přednáškovém sále, či jinou formu, kontaktujte nás prosím.

Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do ....

Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.

Další informace: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, tel. 412 516 136, e-mail: info@prumkadc.cz

 

 

Program semináře

Zařazení a zácvik absolventů škol na Správě železnic
Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru personálního GŘ Správy železnic, s.o.

Súčasnosť a budúcnosť univerzitného vzdelávánia na Slovensku
Prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., Doc. Ing. Janka Šestáková, Ph.D., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Ing. Ján Urda, Ph.D., ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy
Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., VUT v Brně Doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D., a Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., ČVUT v Praze, Ing. Jakub Vágner, Ph.D., a Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Univerzita Pardubice.

Uplatnění absolventů VOŠ v činnosti Správy tratí Liberec
Jiří Desenský, DiS, Ivana Kulišová, DiS., SŽ, OŘ Hradec Králové – ST Liberec

Rekonstrukce železniční stanice Řetenice
Martin Počta, DiS., Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice

Komplexní rekonstrukce železničního svršku Varín – Vrútky, hodnocení technologie, zpracované ve spolupráci se studenty ČVUT a Žilinské univerzity
Ing. Peter Bado, GJW Praha, s.r.o.

Nové prostředky pro diagnostiku železničního svršku
Bc. Juraj Kačmarčík, Správa železnic, s.o. – Centrum telematiky a diagnostiky Praha

Digitalizace a evidence dohlédacích činností na tratích, provozovaných Správou železnic
Ing. Pavel Kulich, Správa železnic, s.o.- Odbor traťového hospodářství Praha

Instalace vysokorychlostních výhybek v železniční stanici Prosenice
Ing. Michal Vyhlídal, DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov

Odvratná výhybka se srdcovkou s průběžnou kolejnicí
Ing. Jiří Kubina, Správa železnic, s.o.- Odbor traťového hospodářství Praha

Dlouhodobý monitoring stavu tramvajových srdcovek a vývoj jejich opotřebení
Ing. Ondřej Bret, Bc. Magdaléna Křečková, Katedra železničních staveb Fsv ČVUT v Praze

Problematika návrhu příčných řezů železničních tratí v prostředí CAD
Ing. Erik Dušek, Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb VUT v Brně

Reverzní analýza průhybu kolejové jízdní dráhy metodou evolučních algoritmů
Ing. Pavel Kulich, Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb VUT v Brně

Rayleighovo vlnění jako potenciální nebezpečí vysokorychlostních tratí
Ing. Michal Petýrek, Katedra železničních staveb Fsv ČVUT v Praze

Pražce z polymerů – charakteristika, typy a výhody z jejich aplikace
Ing. Vít Lojda, Ph.D.,Katedra železničních staveb Fsv ČVUT v Praze

Novelizace předpisu SŽ S4
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., Správa železnic, s.o.- Odbor traťového hospodářství Praha

 

Sled přednášek je orientační, program semináře může být upraven.

K programu semináře bude doplněn doprovodný program.