Vzácná návštěva ve škole

V prvním lednovém týdnu nového roku přivítala děčínská průmyslovka vzácnou návštěvu nových radních z Ústeckého kraje, kterou doprovázela vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu ÚK Ing. Dagmar Waicová se svým zástupcem Mgr. Romanem Kovářem.

Nová radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje Mgr. Zdenka Vachková se v rámci seznamování se školami v regionu zajímaly především o podmínky vzdělávání, naplněnost a atraktivitu oborů, uplatnitelnost absolventů a propojenost školy s profesní sférou. Všechny vyučované obory SPŠ - stavební, strojírenské, elektrotechnické i dopravní jsou maturitní a technického zaměření. Takže si návštěva mohla prohlédnout i odborné učebny, dílny a laboratoře vybavené moderními pomůckami. Diskutovalo se i nad složitostí získávání grantů, sponzorů či podáváním projektů. V neposlední řadě se návštěva zajímala o vyšší odbornou školu, která je svým zaměřením Železniční stavitelství „rodinným stříbrem“ Ústeckého kraje a vlastně i celé republiky.

Nový radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Mgr. Bc. Tomáš Rieger se zajímal především o dokončené i probíhající investiční akce financované krajem. Škola disponuje dvěma velkými areály. Areál na ul. Čsl. armády byl nedávno postupně kompletně zrekonstruován - včetně domova mládeže a jídelny a Pedagogicko-psychologické poradny, které se v areálu nacházejí. Druhý areál na ul. Slovanská se právě nachází ve stavu komplexní rekonstrukce, která byla započata v listopadu loňského roku. Vzhledem k tomu, že areál sestává ze tří objektů, může se rekonstrukce realizovat během výuky. Škola spolupracuje na organizaci prací tak, aby byla zabezpečena výuka žáků beze zbytku.

Radní ÚK Ing. Zalabáková a Mgr. Rieger spolu s předsedkyní výboru Mgr. Vachkovou a vedoucí odboru ŠMT Ing. Waicovou prodiskutovávali během prohlídky s ředitelkou školy Ing. Janou Vackovou všechny možné oblasti, které se vzájemně prolínají a proplétají s dalšími skutečnostmi. Diskuze a prohlídka všech budov i stavby byla přínosem pro všechny zúčastněné. Proto ředitelka školy všechny pozvala na další návštěvu, nejlépe při zprovoznění části nově zrekonstruovaného areálu.

Na závěr si návštěva prohlédla dopravní sál, kde se nachází modelová železnice o velikosti 5x6 metrů, která je chloubou děčínské průmyslovky.

Ing. Jana Vacková