Vysoké školy online

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus on-line 2021
www.gaudeamus.cz 

Vážení uchazeči o studium na VŠ,

 

 ještě je stále čas podat přihlášku na některé vysoké školy a fakulty! 29 fakult a 3 vysoké školy uzavírají svoje přihlášky k 30. dubnu 2021. Všechny tyto fakulty a školy představíme na akci „FAKULTY ONLINE“, kde budete mít poslední příležitost se s fakultami a školami seznámit. Ke všem zúčastněným fakultám se dozvíte aktuální informace o přihláškách, přijímacím řízení a studijních programech. U většiny fakult je také připravena krátká virtuální prohlídka.

 

NA AKCI FAKULTY ONLINE DUBEN SE STUDENTI POTKAJÍ S TĚMITO ŠKOLAMI A FAKULTAMI:

 

Mendelova univerzita v Brně

 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Právnická fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

Univerzita Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta restaurování

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

 • Inštitút manažmentu
 • Filozofická fakulta

 

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta sociálně ekonomická
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta technologická

 

Technická univerzita v Liberci

 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Fakulta zdravotnických studií

 

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta právnická
 • Fakulta ekonomická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta pedagogická

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

 

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Ekonomická fakulta

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta

 

Akci FAKULTY ONLINE budeme vysílat živě 14. dubna 2021 od 13:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“.