Slavnostní odpoledne v aule školy

Letošní maturanti zažili bezprecedentní situaci. Téměř půldruhého roku se učili převážně on-line, přišli o většinu výuky ve školních učebnách, o maturitní ples, šerpování i tvorbu tabla…  Vše, čím studenti v závěrečném ročníku studia intenzivně žijí. Pokud se o maturitní zkoušce mluví často jako o zkoušce dospělosti, platí to letos dvojnásob. Distanční výuka kladla nebývalé nároky na odpovědnost a samostatnost všech studentů při přípravě na završení studia. Předmaturitní období tak bylo ve znamení nejistoty a nervozity. Poslední část maturit - ústní zkoušky z profilových předmětů - absolvovali strojaři a elektrotechnici ve dnech 7. a 8. června.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům těchto oborů se konalo za hojné účasti jejich rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny v pátek 11. června 2021 v aule školy. Slavnosti se zúčastnil a k absolventům promluvil primátor města Ing. J. Anděl, CSc.,   ředitelka školy Ing. Vacková, předseda spolku Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín pan Šanda a zástupce ředitelky školy pro středisko Letná Ing. Dlask.

Maturanti převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelek Mgr. Morongové (E4) a Ing. Freibergové (S4). Oceněni byli také absolventi, kteří školu v průběhu studia úspěšně reprezentovali v různých soutěžích – od sportovním klání a odborných soutěží až po mezinárodní elektrotechnickou olympiádu. Na závěr převzala osvědčení ještě skupina absolventů oboru Elektrotechnika, která po maturitní zkoušce s úspěchem absolvovala zkoušku z Vyhlášky 50, o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Na absolventy technických oborů už netrpělivě čekají firmy. Mnoho letošních absolventů bude ovšem po prázdninách pokračovat ve studiu na technických vysokých školách, a tak si na ně firmy budou muset ještě několik let počkat.

Blahopřejeme všem úspěšným maturantům a přejeme hodně štěstí - v dalším studiu, pracovním uplatnění i v osobním životě.  Ať se daří !!!