Učebnice pro 1.ročník

Požadavky vyučujících na pomůcky a učební materiály pro 1. ročníky obor Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy: 

 

  • Tělocvik: 

 

dva páry sportovní obuvi pro tělocvik na hřišti a v tělocvičně. Více informací ke sportovnímu oblečení podá tělocvikář při zahájení výuky.  

 

 

 

  • Český jazyk a literatura: 

 

Literatura pro 1. ročník SŠ – učebnice (L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková )

Literatura pro 1. ročník SŠ – pracovní sešit (R. Bláhová, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská) - Obě učebnice – Nakladatelství DIDAKTIS 

Český jazyk pro 1. ročník středních škol M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová) - SPN – Státní pedagogické nakladatelství

  •  

    Cizí jazyky AJ, NJ:

     

Učebnice budou upřesněny a hromadně objednány na začátku školního roku 

 

      Matematika: (PLATÍ PRO OBOR STAVEBNICTVÍ a PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY)

učebnice upřesní vyučující v prvních hodinách, předem je vhodné opatřit si tabulky, alespoň jednu z doporučených sbírek a doporučený přehled učiva:

MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2007,

Doporučené sbírky:

PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika, příprava k maturitě Praha: Prometheus, 2007 (pro všechny ročníky)

KLODNER, JAROSLAV. Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie a střední odborné školy. (pro všechny ročníky)

JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Prométheus

Doporučený přehled učiva matematiky: (pro všechny ročníky)

ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z matematiky 1. Vyd. 4. Brno: Didaktis, 2007, 208 s.

 

      Fyzika: (PLATÍ PRO OBOR STAVEBNICTVÍ a PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY)

Doporučená učebnice

LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1.

LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 311 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6185-X.

MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2007, 206 s. ISBN 978-807-1963-455. Popř. jiné MFCH tabulky

    Deskriptivní geometrie: (platí pouze pro obor STAVEBNICTVÍ!)

Učebnice není povinná, je ale dobré mít z čeho si látku doplňovat.

 

KORCH, Ján, Katarína MÉSZÁROSOVÁ a Bohdana MUSÁLKOVÁ. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 2., upr. Praha: Sobotáles, 1998, 222 s. ISBN

 

Na začátku září 2021 se ve škole bude konat burza učebnic, kde bude možno odkoupit některé učebnice od žáků vyšších ročníků. 

 

Další učební materiály a pomůcky budou upřesněny na schůzce pro rodiče, která se koná 30. srpna 2021, v 17 hodin, online.